Henkilökohtaiset työkalut

Lahden Yliopistokampus on kansainvälinen tutkimuksen ja opetuksen osaamiskeskittymä ja osa Lahden alueellista innovaatioympäristöä. Tutkimuksen painopistealoja ovat ympäristö, käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta ja hyvinvointi. Lahden Yliopistokampus tarjoaa myös yliopistollista opetusta Lahdessa. Kampus tukee toiminta-alueensa menestystä, ja yhteisenä tavoitteena on osaava, elinvoimainen ja hyvinvoiva Lahti.

Lahden Yliopistokampuksen muodostavat:

  • Aalto-yliopisto Lahdessa
  • Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, Lahden toimipiste
  • Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikkö ja siihen kuuluva Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI
  • Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osasto
  • Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovation
  • Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö

Yliopistokampuksen kirjastona toimii Korkeakoulujen yhteiskirjasto, jonka palvelut tuottaa Päijät-Hämeen koulutuskonserni. Oppimiskeskus Fellmannia ja Tietokeskus Niemi

Lahden Yliopistokampus on yksi Suomen kuudesta alueellisesta yliopistokeskuksesta, jotka ovat usean yliopiston muodostamia yhteenliittymiä.

www.lahdenyliopistokampus.fi