Henkilökohtaiset työkalut

Päijät-Häme-wikin tekijänoikeudet ja aineiston käyttö muissa julkaisuissa

Päijät-Häme-wikin artikkelien tekstit on lisensoitu CC-BY-SA 3.0-lisenssillä. Tekstejä saa vapaasti kopioida, muokata, levittää ja julkaista niin verkossa kuin paperilla sillä ehdolla, että julkaistut versiot lisensoidaan samalla lisenssillä ja alkuperäinen lähde mainitaan. Kun julkaisee kirjoituksen Päijät-Häme-Wikissä, hyväksyy automaattisesti CC-BY-SA 3.0-lisenssin.

Päijät-Häme-wikissä julkaistujen kuvien ja äänitiedostojen oikeudet säilyvät tekijänoikeuksien omistajilla. Niitä voi muokata, levittää ja julkaista ainoastaan tekijänoikeuksien omistajan luvalla. Tekijä on kuitenkin aina mainittava, jos tieto löytyy Päijät-Häme-wikistä.

Lisätietoja CC-BY-SA-lisenssistä ks. 

Palvelun ohjelmiston, MediaWikin, käyttöehdot selviävät ohjelman kotisivulta.

Sisällöntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

Päijät-Häme-wikiin voi tallentaa sellaista materiaalia, johon tallentajalla on tekijänoikeus tai joka on hankittu lähteestä, joka sallii sen julkaisun Päijät-Häme-wikissä. Jos on käyttänyt ulkopuolista CC-BY-SA-lisenssillä julkaistua materiaalia, on ilmoitettava alkuperäinen lähde ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen.

Tekijällä on oikeus käyttää Päijät-Häme-wikissä julkaistua omaa materiaaliaan vapaasti muualla.

Sisällöntuottajat vastaavat omalta osaltaan siitä, etteivät käytä tekijänoikeuden alaista materiaalia (tekstiä, kuvaa tai ääntä) ilman lupaa. Päijät-Häme-wikiin voi vapaasti laittaa aineistoa, jonka tekijänoikeus on rauennut. Tietoja tekijänoikeudesta löytyy tekijänoikeuslaista (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404).

Lainaukset

Tekijänoikeuden alaisesta materiaalista on "Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (Tekijänoikeuslaki 24.3.1995/446 22 §)

Lainattua tekstiä voi käyttää havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten kommentointiin. Tekstiä lainattaessa tulee mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde. Luvallista ei ole tehdä teosta, joka koostuu suurelta osin vain sitaateista. Tekstien kopioiminen vain pienen muutoksin ei ole sallittua. Tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia. Voidaan esim. muotoilla tietosanakirjan artikkeli uudelleen ja tallettaa teksti Päijät-Häme-wikiin.

Tekijänoikeusrikkomukset

Tekijänoikeuslain säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista on säädetty laissa. (Tekijänoikeuslaki 7 luku § 56-62 ja Rikoslaki 21.4.1995/578 49 luku § 1-7)

Jos tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia löytyy Päijät-Häme-wikistä, on asiasta ilmoitettava ylläpitäjälle.

Tekijänoikeuden raukeaminen

Tekijänoikeus raukeaa kirjoitetun materiaalin osalta, kun 70 vuotta tekijän kuolemasta on kulunut.

Samoin oikeudet valokuvaan säilyvät omistajalla, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolemasta. Teknisillä valokuvilla on kuitenkin taiteellisia valokuvateoksia lyhyempi suoja:

Valokuvia suojataan tekijänoikeuslaissa kahdella eri tavalla. Omaperäinen ja itsenäinen valokuva on valokuvateos, jonka suoja-aika on sama kuin muillakin teoksilla eli tekijän elinikä ja 70 vuotta hänen kuolinvuodestaan. Tavalliset ns. tekniset valokuvat nauttivat lyhyempää 50 vuoden suoja-aikaa. Itse suojan sisällön osalta teosvalokuvien ja tavallisten valokuvien suoja on yhtenäinen. Myös elokuvien ja video-ohjelmien yksittäiset ruudut saavat suojaa. - Gramex: Tekijänoikeuslaki lyhyesti -

Lisätietoja

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Gramex: Tekijänoikeuslaki lyhyesti