Henkilökohtaiset työkalut

Päijät-Häme on pääosasta Itä-Hämettä 1960-luvun puolivälistä alkaen käytetty käsite. 1967 perustettiin Päijät-Hämeen seutukaavaliitto ja samoihin aikoihin Päijät-Hämeen keskussairaalapiiri, jonka tehtäviä hoitaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä.

Erikoissairaanhoidossa Päijät-Hämeeseen on kuulunut keskussairaalapiirin perustamisesta alkaen Iitti, joka on ollut osa Uudenmaan lääniä, mutta joka liitettiin monen muun itähämäläisen kunnan tapaan Kymen lääniin 1947, kun Kymen lääni organisoitiin Viipurin läänin itäisen vaalipiirin alueelta suomalaiseksi lääniksi Neuvostoliitolle luovutettujen alueiden vuoksi puolittuneesta entisestä Viipurin läänistä..