Henkilökohtaiset työkalut

Tietojen oikeellisuus

Päijät-Häme-wikissä olevan tiedon sisällöstä ja tekijänoikeuksien kunnioittamisesta vastaavat Päijät-Häme-wikin kirjoittajat. Ylläpidolla ei ole vastuuta Päijät-Häme-wikissä olevista virheellisistä tiedoista tai niiden käytöstä. Ylläpitäjä ei ole missään vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja virheettömästä käsittelystä sekä mahdollisista rikkomuksista lainsäädäntöä vastaan. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on kirjoittajalla ja tiedon muokkaajalla.

Ylläpitäjällä ei ole seurantavastuuta kirjoitusten sisällön suhteen. Huomaamansa virheelliset tai epäasialliset kirjoitelmat ylläpitäjä saa poistaa.

Tietojen käyttö

Päijät-Häme-wikissä oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi. Sivuston käyttö ei luo käyttäjän, Päijät-Häme-wikin tai kenenkään Päijät-Häme-wikiin liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Käyttäjällä on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia Päijät-Häme-wikistä, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai aiheuta sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta käyttäjän ja ylläpitäjän välillä.

Päijät-Häme-wiki saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen, eikä niiden käyttö Päijät-Häme-wikissä anna muille oikeutta käyttää niitä muissa yhteyksissä. Jos toisin ei mainita, Päijät-Häme-wikillä ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä Päijät-Häme-wiki voi myöntää kenellekään muulle oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Tietoja tekijänoikeuksista löytyy Tekijänoikeuslaista 8.7.1961/404 (avautuu uuteen välilehteen).

Päijät-Häme-wikistä löytyvä tieto saattaa rikkoa sen valtion lakeja, joiden alueelta käytät tietoa. Päijät-Häme-wiki ei rohkaise tai yllytä rikkomaan paikallisia lakeja tai asetuksia. Ylläpito ei ole vastuussa mahdollisista rikkomuksista, joita tehdään käytettäessä Päijät-Häme-wikiä tai luotaessa hyperlinkkejä muista hyperdokumenteista Päijät-Häme-wikiin.

Tietojen omistaminen

Päijät-Häme-wikiin tehdyt artikkelit on julkaistu ja luovutettu palvelun käyttöön. Kirjoituksia on muilla vapaus muokata ja korjata. Palvelun ylläpitäjä voi estää kirjoitusten uudelleenmuokkauksen.