Henkilökohtaiset työkalut

Päijät-Hämeen sotilasalue on Länsi-Suomen sotilasläänin sotilasalue, johon kuuluvat Päijät-Hämeen maakunnan kunnat ja kaupungit.

Päijät-Hämeen sotilasalueella sijaitsevat mm. Päijät-Hämeen sotilasalueen toimisto, Hämeen rykmentti Hennalassa lähiharjoitusalueenaan Hälvälän ampuma-alue ja kaukoharjoitusalueenaan Padasjoen ampuma-alue Padasjoella.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön osalta Päijät-Hämeen sotilasalueella toimii Päijät-Hämeen maakuntakomppania ja täydennyspoliisi.

Vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta

Reserviläis- ja reserviupseeripiirit

Reserviläis- ja reserviupseeripiirejä edustaa Hämeen Reservipiiri ry. [1]

Maanpuolustuskillat

Maanpuolustuskilloista Hämeen sotilasalueella toimii Karjalan Prikaatin Kilta ry:n lahden osasto jaoksena. [2] . Itsenäisenä yhdistyksenä toimii Lahden Seudun Tykistökilta ry, jolla on jaoksenaan Lahdessa nuorilla tarkoitettu Rihla-niminen jaos. [3].

Muita yhteisöjä ovat Päijät-Hämeen kiltapiiri ja Päijät-Hämeen maanpuolustuskilta ry. [4] Ratsuväkiperinteitä edustaa sotilasalueella Ratsimieskilta ry:n Lahden Eskadroona.

Historia

Päijät-Hämeen sotilasalue on ollut osa Etelä-Hämeen suojeluskuntapiiriä. Lahden varuskunta perustettiin Venäjän keisarikunnan aikana Hennalaan. Talvisodan alettua 1. joulukuuta 1939 Etelä-Hämeen suojeluskuntapiirin alueesta erotettiin omaksi alueekseen Lahden suojeluskuntapiiri.

Päijät-Hämeessä toimi 1932-1992Lahden sotilaspiiri.
  1. http://www.phreservi.fi/?page_id=22
  2. http://www.mpkl.fi/mpkl/mpklweb.nsf/sp?open&cid=content3BB627&template=kiltaSivupohja&mpklnf=Maanpuolustuskiltojen%20liitto\Navi\J%C3%A4senyhdistykset%20ja%20kiltapiirit&mpklnfa=o
  3. http://www.mpkl.fi/mpkl/mpklweb.nsf/sp?open&cid=content5BCE78-2-2-3-4-2-14&template=kiltaSivupohja&mpklnf=Maanpuolustuskiltojen%20liitto\Navi\J%C3%A4senyhdistykset%20ja%20kiltapiirit&mpklnfa=o
  4. http://www.mpkl.fi/mpkl/mpklweb.nsf/sp?Open&cid=ContAakkos