Henkilökohtaiset työkalut

Nimi Pirttiharju tulee harjulla olleesta pirttikivestä, jonka luona eräs nainen tarinan mukaan synnytti lapsensa ja pesi sen kivenkoloon sataneessa vedessä. Murteessa pirttinainen viittaakin lapsen synnyttäjään. Tarinassa mainittu kivi on sittemmin hävitetty Hämeen Valtatien levennyksen yhteydessä 1960-luvulla.

Lisätietoa Pirttiharjusta Lahden seudun kirjastoissa

Petsamo

Petsamon asuntoalue rakennettiin sotien jälkeen entiselle Yli-Peisalan maalle. Alueelle muutti paljon karjalaisia siirtolaisia, ja he nimesivät alueen Petsamoksi sodassa menetetyn alueen muistoksi. Aiemmin paikka tunnettiin Kankaanpalstana, sillä alue on kangasmaata.

Lisätietoa Petsamosta Lahden seudun kirjastoissa

Riihelä

Alueen nimi on peräisin Riihelä-nimisestäkantatalosta 1500-luvulta.

Lisätietoa Riihelästä Lahden seudun kirjastoissa