Henkilökohtaiset työkalut

(s. 1955)

Paljasjalkainen hartolalainen sotakirjailija ja sotahistorian tutkija.

Opinnot ja ammatit

- keskikoulu
- metsäalan kouluja
- metsätalousteknikko
Lisäksi kieliopintoja sekä 35 vuotta sotahistorian tutkimusta. 

Aimo Tennin harrastuksiin kuuluvat lukeminen ja luonnon ihmettely.
Kirjoittamistaan hän luonnehtii tosiasioihin pyrkiväksi, kuvilla ja dokumenteilla todennetuiksi. "Kipeidenkin kokemusten vastapainona runsaasti huumoria. Sodassa tärkeä lääke! Tuttavuuksia ja ystävystymisiä henkilöihin joiden kokemuksia en voinut antaa mennä manan majoille."

Noin 90 % Tennin haastattelemista sotaveteraaneista on päijäthämäläisiä. Tennin mukaan heitä palvelikin todella monessa joukko-osastossa. Loput haastatelluista ovat eestiläisiä kuten esim. Rautaristin ritari Harald Nugiseks.

Tuotanto

Muistelmat

Sota ei pääty rauhaan, 2001.

Sodasta rauha - kaatuneille, 2002.

Kertokaa, lapsille...I, 2006.

Kertokaa, lapsille...II, 2007.

Tenni on myös kirjoittanut lehtiartikkeleita.

Kirjailijan kotisivu