Henkilökohtaiset työkalut

Emäpitäjä on laajuudeltaan entinen suurehko keskiaikainen paikallishallinnon yksikkö, josta on myöhemmin erotettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista autonomisia kappeliseurakuntia itsenäisiksi yksiköikseen, uusiksi seurakunniksi. Suomen suuriruhtinaskunnassa paikallishallinnon muodosti vuoden 1865 kunta-asetukseen saakka Suomen evankelis-luterilainen seurakunta.

Kun kunnallisuudistus maallisti paikallishallinnon erottamalla sen Suomen evankelis-luterilaisesti kirkosta, alettiin pitäjänimen sijaan käyttää kuntanimeä.

Joillain paikkakunnilla, jossa kaupunkia ympäröivällä itsenäisellä kunnalla oli sama nimi kuin sen keskellä olevalla kaupungilla, maalaiskuntaa kutsuttiin kaupungin maalaiskunnaksi.

Päijät-Hämeessä tällä tavalla nimetty maalaiskunta on ollut Heinolan maalaiskunta, joka sittemmin on yhdistynyt Heinolan kaupunkiiin.