Henkilökohtaiset työkalut

(ruots. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, engl. Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Häme)

Valtion aluehallinnon viranomainen

Kuvassa Ely-keskuksen logo: Pirjo Orava
Kuva: Ely-keskuksen logo: Pirjo Orava

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtionhallinnon aluehallinnon viranomainen. Sen toimialue on Kanta-Häme ja Päijät-Häme. ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. Hämeen ELY-keskus aloitti toimintansa 1.1.2010 valtion aluehallintouudistuksen myötä. Viraston päätoimipaikka on Lahdessa valtion virastotalossa osoitteessa Kirkkokatu 12; sivutoimipaikka on Hämeeenlinnassa. Hämeen ELY-keskuksen henkilöstömäärä on noin 135.Vastuulla elinkeinot ja ympäristö

Kuvassa työntekijä joka sahaa Kuva: Turo Juhantalo
ELY-keskus tukee pienyrityksiä. Kuva: Turo Juhantalo

Hämeen ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. Valtion alueellisena ympäristöviranomaisena se toimii ympäristön parhaaksi ja ohjaa ja johtaa alueensa ympäristöasioiden kehitystä. Hämeen ELY-keskus hoitaa EU-rakennerahoitus- ja yritystukiasioita Hämeen, Kaakkois-Suomen sekä Uudenmaan alueilla.

ELY-keskus mukana arjessa

Kuvassa Putkisiltaa asennetaan Äimäjärven tiepenkereeseen
Putkisiltaa asennetaan Äimäjärven tiepenkereeseen. Kuva: Rauno Hiekkanen


Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueella tehtäviä ovat muun muassa:

 • yrittäjyyden edistäminen
 • työelämän kehittäminen
 • maaseutuelinkeinojen ja maaseudun kehittäminen
 • kulttuurin ja luovan talouden edistäminen
 • työvoimakoulutuksen hankinta
 • maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen.


Liikenne-vastuualueen tehtävistä vastaa Hämeen alueella Uudenmaan ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella tehtäviä ovat muun muassa:

 • ympäristönsuojelun palvelut
 • alueiden käytön palvelut
 • luonnonsuojelun palvelut
 • vesienhoidon palvelut
 • vesitalouden palvelut
 • ympäristövaikutusten arvioinnin palvelut.


Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön tehtäviä ovat mm.

 • ESR-osarahoitteisten hanketukien käsittely ja ratkaiseminen
 • kansallisten ja EAKR-osarahoitteisten yritystukien käsittely ja ratkaiseminen
 • yritysten kehittämispalvelut.


Linkkejä