Henkilökohtaiset työkalut

Kiertokoulut 1870-luvulta lähtien olivat Koskella askel kohti kansakoulua. Ne toimivat 1900-luvun alkupuolella vielä rinnakkain kansakoulun kanssa. Tammikuussa 1895 tehtiin päätös Kosken toisesta kiertokoulusta. Vuonna 1906 kahdessa kiertokoulussa oli vielä 238 oppilasta, vaikka kansakoulut olivat jo pitkään olleet toiminnassa. Ensimmäinen kansakoulu perustettiin vuonna 1873. Koulu aloitti Lampolassa opettajanaan Matti Nykänen. Oppilaita kouluun tuli kaksi. Vuosina 1875 - 1876 oli jo päästy kunnolla alkuun, yhteiskansakoulussa oli yhteensä 37 oppilasta. Kosken toinen kansakoulu oli vuonna 1896 perustettu Etolan koulu. Hyväneula sai koulun vuonna 1898, Putulaan tuli koulu vuonna 1903, Mieholaan vuonna 1908 ja Palomaahan vuonna 1931.

Oppivelvollisuuslain myötä 1921 kiertokoulut saivat väistyä kansakoulujen tieltä. Koskella kiertokoulut lopetettiin heinäkuussa 1926. Jokaisessa koulupiirissä tuli olla sekä nelivuotinen yläkansakoulu että kaksivuotinen alakansakoulu, lisäksi tuli olla kaksivuotinen jatko-opetus. Koski sai alakoulunsa vuonna 1923. Kirkonkylän koulun tiilirakennus valmistui vuonna 1957. Vanhassa koulurakennuksessa on toiminut vuodesta 1958 saakka kansalaiskoulu, joka korvasi siihen saakka toteutetun kurssimuotoisen jatko-opetuksen. Vuonna 1975 Koski siirtyi nykyiseen peruskoulujärjestelmään.

Nykyisin opetusta annetaan vain Hämeenkosken koululla, joka on yksisarjainen alakoulu (luokat 1 – 6), jonka yhteydessä toimii esikoulu. Yläluokkien (luokat 7 – 9) opetus järjestetään Hämeenlinnan Lammilla. Hämeenkosken koulun oppilasmäärä 2013 on 171 oppilasta. Uusi koulurakennus valmistui vuonna 2011.

Kosken vanhasta puukirkosta rakennettiin kansakoulu. Kirkonpenkit olivat oppilaiden istuimina. Vanha Kellotapuli jäi paikoilleen ja se heiluu pahasti. Mutta sitä ei uskallettu uusia jostain syystä. - SKS kansanrunousarkisto: Koski H.l. PK12 Jurva, Aura. 2125.1938 -

Lähteet