Henkilökohtaiset työkalut
Julistemuseo
[paikka kuvalle]
Lahden kaupunginmuseon taidemuseo
http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/julistemuseo
Toiminta
pysyvä näyttely
vaihtuva näyttely julistetriennale Fellmanin kartanossa (Lahden kartanossa)
opetus
muuta

Julistemuseo perustettiin vuonna 1975 Lahden taidemuseon (Vesijärvenkatu 11 A) yhteyteen erikoismuseoksi, jonka tavoitteena on kerätä, taltioida, tutkia ja pitää esillä suomalaista ja ulkomaista graafista muotoilua ja julkaista sitä käsitteleviä tutkimuksia. Museon kokoelma karttuu pääosin lahjoituksin, mutta myös ostoin ja talletuksin. Museon kokoelmissa on noin 70 000 painotuotetta, joista suurin osa on julisteita. Kokoelmiin kerätään myös etikettejä, ex libriksiä ja taidepainojäljennöksiä.

Julistemuseo järjestää joka kolmas vuosi Lahden kansainvälisen julistetriennalen. Julistetriennale on sekä graafisen muotoilun kilpailu että näyttely. Seuraava julistetriennale järjestetään Lahden taidemuseossa kesällä 2014.

Julistemuseon verkkosivut

Julistemuseon kokoelmat

Muuta