Henkilökohtaiset työkalut

Asikkalan Kalkkisten kylän kulttuurimaiseman, maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ydin on rakennettu, viljelymaiden reunustama harju, jonka reunaa pitkin kulkee maantie. Harjulle ovat asettuneet niin kantatilat kuin kirkkokin. 1940-luvun alussa rakennettiin harjun viereen kauppa ja myöhemmin myös baari. Kylä sijaitsi etäällä pitäjän muista kylistä ja tästä syystä siitä muodostui varsin omavarainen. Kalkkisten kylää ympäröivä maisema on Etelä-Päijänteen viljelyseutu -maisematyyppiä edustava maatalous- ja kylämaisema vesistönäkymineen. Aluetta rytmittävät kumpuilevat viljelymaisemat ja metsäiset selänteet sekä Päijänteen vesistömaisemat. Salpausselästä erkanevat harjut antavat alueelle oman leimansa. Kymenvirran rannalla sijaitsevan Kalkkisten kylän pellot ovat enimmäkseen pienialaisia. Kylän maisema on pienimuotoista asutuksen, harjujen ja peltojen muodostamaa mosaiikkia. Kalkkisista löytyvät varhaisimmat maininnat jo vuodelta 1445. Kylässä oli 1500-luvulla enimmillään kymmenen taloa ja se on ollut aikanaan varsin suuri kylä. Kylän pellot ovat vanhoja ja ne ovat edelleen viljelyksessä. Ne ovat merkittyinä 1700-luvun lopun karttoihin, joten niillä on ikää ainakin 250-300 vuotta.


Lähteet