Henkilökohtaiset työkalut

Kymenvirran varrella ja lähistöllä on monta pientä luonnonsuojelualuetta. Näitä ovat Mukkulammi, Valtionkärjen jalopuumetsikkö, Asikkalanlettojen yksi kohde, Niinivuoren lehmuslehdot, Kervuoren lehmusalue ja Kuolemansupan pähkinälehto. Mukkulammi, Valtionkärki ja lettoalue kuuluvat Natura 2000 -verkostoon. Kokonaisuutena se on edustava vanhan metsän alue, jossa on eri kehitysvaiheissa olevia osia. Mukkulammi kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja on suojeltu luonnonsuojelulailla. Valtionkärjen alue on pääosin kuusivaltaista luonnonmetsää, jossa kuuset ovat erittäin pitkiä. Alue on suurimmaksi osaksi Ruotsalaiseen laskevaa rinnettä, jolla kasvaa pienialaisia lehtoja.