Henkilökohtaiset työkalut
Kariniemen arboretum
[paikka kuvalle]
[kuvaselite]
Puulejeja
1. metsämänty
2. metsäkuusi
3. kataja
4. siperianlehtilkuusi
5. rauduskoivu
6. hieskoivu
7. tervaleppä
8. tervaleppä
9. haapa
10. kotipihlaja
11. raita
12. tuomi
13. metsälehmus
14. metsävaahtera
15. tammi
16. saarni
17. vuorijalava
18. palsamipihta
19. harmaapihta
20. siperianpihta
21. euroopanlehtikuusi
22. serbiankuusi
23. okakuusi
24. hopeakuusi
25. sembramänty
26. makedonianmänty
27. douglaskuusi
28. hevoskastanja
29. visakoivu
30. punasaarni
31. koristeomenapuu
32. palsamipoppeli
33. berliinipoppeli
34. ruhtinaanpoppeli
35. pylväshaapa
36. jättipoppeli
37. punatammi
38. hopeapaju
39. ruotsinpihlaja
40. puistolehmus
41. engelmanninkuusi

Kariniemen arboretum on puulajipuisto, jossa on monia puulajeja. Alue kuuluu Lahden kaupungille ja siellä on esitteillä opastettuna 41 erilaista puulajia. Alue alkaa Pikku-Vesijärven puistosta jatkuen Kariniemen mäelle, jossa on myös Olavi Lanun veistoksia.


Päijät-Hämeen puulajipuistot
Hanneksen muistometsä | Kariniemen arboretum | Kuivannon arboretum | Launeen keskuspuisto | Puisto-Yrjölän arboretum
Kariniemi
Kariniemen arboretum | Kariniemen jätevedenpuhdistamo | Lanupuisto