Henkilökohtaiset työkalut
Kariniemen jätevedenpuhdistamo
[paikka kuvalle]
http://www.lahtiaqua.fi
Lahti Aqua
yhteydet +358 3 851590
lahtiaqua(a)lahtiaqua.fi

Kariniemen jätevedenpuhdistamo on 1975 Vesijärveän saastumista Teivaan jätevedenpuhdistamoa korvaamaan rakennettu vedenpuhdistamo. Sen toiminta aloitettiin 1976.

Puhdistamo käsittelee Lahden alueen jätevedet Salpausselän pohjoispuolelta, mitä kertyy vuorokaudessa noin 20 000 m³. Kariniemenmäen sisälle on louhittu kallioon noin 120 000 m³:n luolasto.

Puhdistettavan jäteveden orgaaninen osa hajotetaan aktiivilieteprosessissa, missä poistetaan kokonaistyppeä. Fosfori saostetaan vedestä pois ferrosulfaatilla. Muodostuva liete käsitellään tämän jälkeen mädättämössä ja lopulta kuivattu liete kompostoidaan. Puhdistamon prosessia on vuosien aikana paranettu, mm. investoitu kokonaistypenpoistoon ja lietteen kuivatukseen.

Prosessissa puhdistuva jätevesi johdetaan neljän ja puolen kilometrin pituisessa kalliotunnelissa Nikulan tasausaltaan kautta Porvoonjokeen.

Lahden toinen puhdistamo on Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo. Siellä käsitellään Lahdessa Salpausselän harjun eteläpuolella muodostuvat jätevedet.

Lähde

Suomenkielisen Wikipedian artikkeli Kariniemen jätevedenpuhdistamo

Kariniemi
Kariniemen arboretum | Kariniemen jätevedenpuhdistamo | Lanupuisto
Lahti Aqua
Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo | Huljalan vedenottamo | Kariniemen jätevedenpuhdistamo | Kujalan kompostointi | Kunnaksen vedenottamo | Kärpäsen vedenottamo | Jalkarannan vedenottamo | Launeen vedenottamo | Renkomäen vedenottamo | Riihelän vedenottamo | Sairakkalan vedenottamo | Urheilukeskuksen vedenottamo