Henkilökohtaiset työkalut

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on Lahden kaupungin viimeisen toimialapohjaisessa hallinnonuudistuksessa muodostunut hallintoratkaisu. Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa Lahden kaupungissa perusterveydenhuollon palvelut. Erikoissairaanhoidossa Lahden kaupunki tukeutuu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään.