Henkilökohtaiset työkalut
Lahti Aqua
[paikka kuvalle]
http://www.lahtiaqua.fi
Lahden kaupungin konserni
Toiminta
Ali-Juhakkala Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo
Huljala Huljalan vedenottamo
Kariniemi Kariniemen jätevedenpuhdistamo
Kujala Kujalan Kompostointi
Kunnas Kunnaksen vedenottamo
Kärpänen Kärpäsen vedenottamo
Jalkaranta Jalkarannan vedenottamo
Laune Launeen vedenottamo
Renkomäki Renkomäen vedenottamo
Riihelä Riihelän vedenottamo
Sairakkala Sairakkalan vedenottamo
Salpausselkä Urheilukeskuksen vedenottamo
osoite Satamakatu 2B (postilokero 247)
FI-15141 LAHTI
toimitusjohtaja
yhteydet +358 3 851 590
lahtiaqua(a)lahtiaqua.fi

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin vesilaitoksen tehtäviä jatkava osakeyhtiö, joka kuuluu Lahden kaupungin konserniin emoyhtiönä.

Historia

Lahden teknillisen viraston viemärilaitos

Lahden 1905 Lahden kauppalasta perustetun Lahden kaupungin vesihuoltotoiminta alkoi 1910. Tuolloin otettiin käyttöön Launeen vedenottamo ja Suomen ensimmäinen jätevedenpuhdistamo Pikku-Vesijärven rantaan. 1932 perustettiin Teivaan jätevedenpuhdistamo, jota laajennettiin 1958. 1952 perustettiin Jalkarannan vedenottamo.

1960 havaittiin, että Teivaan jätevedenpuhdistamo ei ollut riittävä ja että Vesijärvi alkoi saastua. 1962 avattiin Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo.

Lahden kaupungin vesihuoltolaitos

1970 Lahden kaupungin teknillisen viraston viemärilaitoksesta tehtiin Lahden kaupungin vesilaitos, jolle kuului jätevesien käsittelyn lisäksi myös raakaveden hankinta.

1976 Lahden kaupungin vesihuoltolaitos ryhtyi yhteistyöhön Hollolan-Lahden Vesilaitoskuntana ja Hollolaan avattiin vedenottamo.

Lahden kaupungin vesi- ja viemäriliikelaitos

1988 Lahden kaupungin vesihuoltolaitoksesta muodostettiin vesi- ja viemäriliikelaitos.

LV Lahti Vesi Oy

1994 toiminta osakeyhtiöitettiin.

Lahti Aqua Oy

1. tammikuuta 2007 muutettiin LV Lahti Vesi Oy:n nimi Lahti Aqua Oy:ksi.


Vedenottamot

Lahden Aqualla oli seitsemän vedenottamoa, joista käytössä on viisi: Jalkarannan, Renkomäen, Riihelän, Kunnaksen ja Kärpäsen vedenottamo.

Lähteet

Lahti Aquan verkkotiedotus

Lahti Aqua
Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo | Huljalan vedenottamo | Kariniemen jätevedenpuhdistamo | Kujalan kompostointi | Kunnaksen vedenottamo | Kärpäsen vedenottamo | Jalkarannan vedenottamo | Launeen vedenottamo | Renkomäen vedenottamo | Riihelän vedenottamo | Sairakkalan vedenottamo | Urheilukeskuksen vedenottamo