Henkilökohtaiset työkalut

Vaikuttava Kymenvirta ja kapean Virtasalmen kalliojyrkänteet kertovat Kalkkisten luonnonmaiseman historiasta. Maiseman uusin kerrostuma, vuonna 2000 rakennettu Kalkkisten silta avaa näköalat Virtasalmen murroslaakson maisemaan. Tästä saa alkunsa myös komea Kymijoki. Murroslaakso on peräisin jo kallioperän synnyn ajoilta, joten Kalkkisten maiseman suuret piirteet ovat ikivanhoja. Kymenvirta on osa pitkää luode-kaakko-suuntaista murroslaaksoa, joka ulottuu aina Kuhmoisiin Päijänteen länsirannalle saakka. Murroslaakso on syntynyt tuhansia miljoonia vuosia sitten kallioperän murtumalinjaan, johon on rapautumisen ja kulutuksen seurauksena syntynyt laakso. Murtumalinjan ehjä kalliopohja saattaa olla erittäin syvällä. Keskellä Virtosalmea sijaitsevassa Virtosaaressa on vanha sauna, uimalaituri, venelaituri ja grillikatos. Virtosaari ja sen ympäristö on vaikuttavaa maisemaa. Kymenvirran maisema-alue muodostuu kallioperän murrokseen muodostuneesta kapeikosta, jonka jyrkät kallioreunat luovat voimakkaan kontrastin joen rannoille. Rannat kasvavat valtaosaltaan puustoa aina rantaviivaan asti ja maisema on hyvin suljettua. Paikoin erottuvat voimakkaasti kallioiset ja paljaat rannat sekä siellä täällä aukeavat yksittäiset ja pienpiirteiset peltoalueet maatiloineen. Siellä täällä maisemaa elävöittävät myös lomarakennukset rantasaunoineen ja laitureineen.Lähteet