Henkilökohtaiset työkalut
Päijänne-tunneli
[paikka kuvalle]
[[]]
Toiminta
Asikkalanselän vedenottamo
Huljalan vedenottamo
Kalliomäen voimala
Ridasjärven pumppaamo
Korpimäen pumppaamo
Rusutjärven pumppaamo
Ylästön sulkukeskus

Päijänne-tunneli on pääkaupunkiseudun vesihuoltoa varten rakennettu maanalainen 120 metriä pitkä kalliotunneli.