Henkilökohtaiset työkalut

Linnakallion ja Teuronjoen välissä sijaitseva Puutteenkujan asuinalue on alun perin ollut Hämeenkoskella vuosina 1857 - 1928 toimineen verkatehtaan työntekijöiden ja käsityöläisten asuinaluetta. Verkatehtaan johto asui Puutteenkujan alkupäässä ja mitä pitemmälle Puutteenkujaa kuljettiin, sitä enemmän oli työläisten asuntoja. Alkupäässä oli myös pari myllärin asuntoa. Purettu verkatehdas sijaitsi kosken lähettyvillä. Pääosin 1800 - 1900 -luvun vaihteeseen ajoittuvat rakennukset ovat sijoittuneet nauhamaisesti alueen halki kulkevan tien varteen, muodostaen raittimaisen ilmeen. Osaa rakennuksista on peruskorjattu melko voimakkaasti ja alueella on myös 1960 - 1970 -luvuilla rakennettuja pientaloja. Alue on tästä huolimatta säilyttänyt hyvin 1900-luvun alkuun palautuvan pienimittakaavaisen ilmeensä. Puutteenkujan alkupäässä sijaitseva suurehko kulmarakennus rakennettiin 1870 - 1880 -luvulla. Asuinkäytössä olevassa rakennuksessa toimi kauppa. Viereisessä samanikäisessä rakennuksessa toimi mm. kunnan säästöpankki 1800-luvun lopussa. Puutteenkuja jo nimessään kertoo osan kylän historiaa. Vaikka tehdas on poissa, elää verkatehtaan historia vielä Puutteenkujalla. Vanhat asuinalueet ovat mielenkiintoisia syntyhistoriansa ja rakennustapansa takia. Tie on kunnan kartoissa nimellä Pätiläntie.

Lähteet