Henkilökohtaiset työkalut

Tervalanlähdettä pidetään pakanuuden ajan aikaisena uhrilähteenä. Se sijaitsee Hämeenkosken keskustassa Keskustien ja Käikäläntien risteyksestä 150 m pohjoiskoilliseen, aivan Käikäläntien itäreunassa ja Pyhän Laurin kirkon raunioiden luoteispuolella. Lähdettä ympäröivät rinteet ovat melko jyrkät ja tiheän lehtipuuston peitossa. Lähteestä virtaa pieni, mutta vuolas puro Teuronjokeen. Tervalanlähteellä on ollut useita eri nimiä eri aikakausilla. Ämmälänlähde, Vanhankirkonlähde, Tervalähde, Tervalanlähde. Lähde on mainittu jo 1600-luvulla ja merkitty vuoden 1773 (Lindh) Lukkarin virkatalon karttaan.

Lähteet