Henkilökohtaiset työkalut
Tiilijärven vedenottamo 1964-2007
61.00801232,25.50200524
[paikka kuvalle]
Hollolan kunnan vesihuoltolaitos
yhteydet

Tiilijärven vedenottamo on 1964 toimintansa aloittanut lähellä Iso-Tiilijärveä ja Rätäksuota sijaitseva vedenottamo. Sinne alettiin porata pohjavesikaivoja 1963 vuoden lopulla. Ne valmistuivat maaliskuuhun 1964 mennessä. Päävesijohto kulki Iso-Tiilijärveltä Salpakankaan teollisuusalueen kautta Lahden kaupungin rajalle. Hollolan kunta alkoi toimittaa vettä Lahden kaupungille 1965. Vuoden 1965 pumpatusta 400 000 m3:stä meni Lahden kaupungille 375 000 m3. 1966 jouduttiin pumppaaminen lopettamaan kahden kaivon rautapitoisuuden vuoksi, jonka vuoksi ryhdyttiin rakentamaan kahta uutta entistä kaksi kertaa niin syvää kaivoa. Samana vuonna tapahtui myös salmonellaeopidemia, jonka seurauksena vesijohtoveden käyttäjiä sairastui niin Hollolassa kuin Lahdessakin. Lähteen koululle perustetiin kulkitautisairaala sairastuineita varten. 1968 poistettiin jälleen yksi Tiilijärven vedenottamon matalista kaivoista rautapitoisuuden vuoksi. 1969 vedensaanti väheni, joten vedenottamolle rakennettiin huhtikuussa 1971 uusi raakavesikaivo.

Hollolan vesihuoltolaitoksen säännöt ja vesimaksuperusteet hyväksyttiin maaliskuussa 1964, ja 1968 vesi- ja viemärilaisotksen johtosääntö.

Tiilijärven vedenottamoin vaikeuksien vuoksi perustettiin uusi vedenottamo Salpakankaan Terveystien läheisyyteen. Se valmistui 1972.

Tiilijärven vedenottamo suljettiin 2007.

Lähteet