Henkilökohtaiset työkalut

Kellosalmen Vanhankylänharju on nimensä mukaisesti vanhaa asutusaluetta. Tällä alueella on eletty jo kivikaudella. Kellosalmen rustholli on sijainnut alueella vanhojen karttojen mukaan, mistä on jäänyt elämään myös harjun nimi. Aluetta halkoo Vanhankylänharju etelästä pohjoiseen. Harjun molemmin puolin sijaitsee pieniä peltoaukeita, joita reunustavat lehtipuuvaltaiset sekametsät. Heikkilän ja Peltolan tilat ovat alueen vanhimpia. Heikkilän tilalta ja pelloilta avautuu avoimia näkymiä Päijänteelle. Haapamäen peltoaukealta avautuu näkymiä Kellosalmeen ja vastarannalla näkyy Kullasvuori. Harjun eteläpäässä on Kuortin peltoaukea. Myös sieltä avautuu kauniita näkymiä Lossarinlahteen.

Lähteet