Henkilökohtaiset työkalut

Vesikansa on Hollolan kunnan Vesijärven koillispuolella oleva kyläkokonaisuus, eksklaavi, jonka kunnallinen maayhteys muuhun Hollolaan on katkennut siksi, että Hollolan kunta luovutti maata kasvavalle Lahden kaupungille. Alunperin Vesikansa on tarkoittanut samaa aluetta, mutta siksi, että sieltä on ollut kannattavampaa soutaa Hollolan keskiaikaiselle kirkolle kuin tulla jalan jumalanpalvelukseen. Muuta osaa Hollolan kunnasta on kutsuttu vastaavasti Maakansaksi.

Vesikansa käsittää mm. Kalliolan, Kukkilan ja Paimelan.